> Strona główna > Personel
ŚDS Limanowa - Zapraszamy! ŚDS Limanowa - Zapraszamy! ŚDS Limanowa - Zapraszamy! ŚDS Limanowa - Zapraszamy!
Środowiskowy Dom Samopomocy
BigBullet

Kontakt z nami:

ul. Kilińskiego 11
34-600 Limanowa

Telefon: (18) 337-50-85

sds@miasto.limanowa.pl
 
    Personel Środowiskowego Domu Samopomocy to min. zespól specjalistów o odpowiednio wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz predyspozycjach do pracy z osobami niepełnosprawnymi. W wyborze kadry oprócz wykształcenia, zwraca się uwagę na zdolność empatii, kulturę osobistą, umiejętność poszanowania praw drugiego człowieka oraz umiejętność współpracy, w celu zapewnienia uczestnikom Domu optymalnej jakości standardu usług.
   Każdy pracownik oprócz wypełniania swoich obowiązków wynikających z zakresu czynności i czynności dodatkowych jest zobowiązany do: przestrzegania zasad wzajemnego poszanowania, właściwego stosunku zarówno do przełożonych, współpracowników, jak i użytkowników Domu, oraz przestrzegania Regulaminu Pracy, przepisów bhp i przeciw pożarowych.
   
     Pracą ŚDS kieruje Kierownik – zarządza oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności zgodnie ze statutem ŚDS.


     Obecny skład personelu:
 
  •  Kierownik,
  •  Psycholog,
  •  Specjalista pracy socjalnej,
  •  Terapeuci,
  •  Opiekun,
  •  Fizjoterapeuta.

    Zarówno kadra kierownicza jak i pracownicy, starają się stworzyć jak najlepsze warunki dla uczestników.


 
 
 
 
 
 

   


 
Kto jest online
US 34.237.x.x
Unknown 63.143.x.x